Застосування лазерної термотерапії (ЛТТ) з використанням ближнього ІЧ лазерного випромінювання у медицині невідкладних станів

Лазерна термотерапія передбачає нагрівання біологічної тканини в процесі впливу лазерним випромінюванням ближнього інфрачервоного діапазону спектра (довжини хвиль 810 нм, 1060 нм) до температури 37-42ºС, що не викликає термічного пошкодження тканин. Оптичне випромінювання з довжинами хвилі 810 нм та 1060 нм слабо поглинається основними хромофорами біологічних тканин, що забезпечує більшу глибину проникнення випромінювання.
Це особливо актуально для лікування захворювань, при яких патологічні ділянки розташовані глибоко в тканинах (м’язи, порожнини суглобів, сухожилля тощо). Світлові плями на поверхні біологічних тканини при проведенні лазерної термотерапії мають великі лінійні розміри (десятки міліметрів у діаметрі), що дозволяє обробляти значний об’єм тканин і використовувати лазерне випромінювання більшої потужності (до десятків Вт). Це робить ЛТТ більш ефективною, ніж звичайна низькоінтенсивна лазерна терапія.
На сьогоднішній день лазерна термотерапія, проведена за допомогою лазерного апарату «LIKA-surgeon+» (810 нм або 1060 нм) вже довела свою високу ефективність у лікуванні травм та поранень різної етіології та локалізації, а також у реабілітаційному періоді. Лазерна термотерапія допомагає у відновленні військових, після отриманих травм у ході бойових дій, і вже отримала безліч схвальних відгуків від лікарів, які працюють із цією методикою.
19 квітня 2023 року ПП «ФОТОНІКА ПЛЮС» (м. Черкаси) разом з кафедрою біомедичної інженерії та оптико-електронних систем ВНТУ та Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова провели науково-практичний семінар «Лазерна термотерапія з використанням лазерного випромінювання ближнього інфрачервоного діапазону спектру при політравмах». В роботі семінару взяли участь близько 80 фахівців медичної сфери профільних медичних закладів, де проходять лікування та реабілітацію військові та поранені.

Результати застосування лазерної термотерапії (ЛТТ) Ви можете побачти у презентації:

Фотоніка_Плюс_-_Лазерна_термотерапія_2023_1.1.pdf


Laser thermotherapy (LTT) using near-infrared radiation in emergency medicine

Laser thermotherapy involves heating biological tissue in the process of exposure to laser radiation of the near-infrared range of the spectrum (wavelengths 810 nm, 1060 nm) to a temperature of 37-42ºС, which does not cause thermal damage to tissues. Optical radiation with wavelengths of 810 nm and 1060 nm is weakly absorbed by the main chromophores of biological tissues, which provides a greater depth of radiation penetration. This is especially relevant for the treatment of diseases in which the pathological areas are located deep in the tissues (muscles, joint cavities, tendons, etc.). Light spots on the surface of biological tissues during laser thermotherapy have large linear dimensions (tens of millimeters in diameter), which allows processing a significant volume of tissues and using laser radiation of higher power (up to tens W). This makes LTT more effective than conventional low-intensity laser therapy.
To date, laser thermotherapy, carried out with the help of the diode lasers «LIKA-surgeon+» (810 nm; 1060 nm) emitting in the infrared range of the spectrum, has already proven its high efficiency in the treatment of injuries and wounds of various etiology and localization, as well as in the rehabilitation period.
Laser thermotherapy helps in the recovery of military and civilian personnel, after receiving injuries as a result of combat operations, and has already received favorable reviews from doctors who work with this method.
On April 19, 2023, «Fotoniсa Plus Со» together with the Department of Biomedical Engineering and Opto-Electronic Systems of Vinnytsia National Technical University and Mykola Pirogov Vinnytsia National Medical University held a scientific and practical seminar «Laser thermotherapy using near-infrared laser radiation spectrum range in case of polytrauma»About 80 specialists in the medical field of specialized medical institutions, where the wounded are treated and rehabilitated, took part in the seminar.

You can see the results of laser thermotherapy (LTT) in the presentation:

Fotonica_Plus_-__Laser_thermotherapy_2023_1.1.pdf


Щиро дякуємо військовим лікарям (Акулов Андрій, Костенко Павло), які змінили мирну професію на військову та самовіддано і героїчно надають медичну допомогу на передовій нашим воїнам.

Разом до Перемоги! Слава Україні! Героям Слава!

V1.1

V1.2


10.11.2023 р. представники ПП «Фотоніка Плюс» відвідали «Черкаський міжнародний економічний форум-2023», де обговорювались нові реалії бізнесу та економіки в умовах війни. Говорили про повернення біженців та пошук трудових ресурсів. Обговорювали болюче питання мобілізацію працівників і обов’язок перед державою, а також багато інших питань. Це була дуже цікава, насичена та відверта розмова між представниками влади та бізнесу.

Тож віримо в результативність комунікації та взаємодію!

Щиро дякуємо за запрошення Черкській ОДА , Турченяку Олександру , Ігорю Табурцю!

Завжди готові до плідної співпраці задля нашої Перемоги та щасливого майбутнього України!

EF1.1

EF1.2

EF1.3

EF1.5

EF1.4


ПП «Фотоніка Плюс» - розробник та виробник лазерної апаратури для хірургії та терапії, а також інструменту на основі оптичного волокна до неї.

В асортименті нашої продукції на сьогоднішній день представлені наступні лазерні апарати для хірургії та терапії:

Лазер хірургічний діодний «LIKA-surgeon+» (гінекологія, оториноларингологія, загальна хірургія, проктологія, флебологія, дерматологія, нейрохірургія, лазерна термотерапія (ЛТТ) та ін.)

Лазер хірургічний діодний «LIKA-surgeon» (косметологія, стоматологія, оториноларингологія, фотодинамічна терапія, лазерна термотерапія (ЛТТ) та ін.)

Фракційний СО2-лазер «LIKA-fraxel+»

Апарат лазерний терапевтичний «Ліка-терапевт М»

Апарат лазерний скануючий двоканальний «Медик-2К»


Будучи безпосереднім розробником лазерної апаратури, ми надаємо своїм замовникам можливість індивідуального вибору оптимального варіанту технічного виконання апарата (довжина хвилі, потужність випромінювання) залежно від напрямків його застосування.

Широкий вибір периферичних насадок та світловодного інструменту забезпечує зручність роботи з лазерними апаратами та дозволяє реалізувати різні методики впливу на організм.


 Ми гарантуємо нашому Замовнику:

• високу якість та своєчасність виконання роботи;

• індивідуальний підхід;

• оптимальне співвідношення ціни та якості продукції;

• технічне обслуговування апаратури протягом усього терміну її експлуатації.

Європейським органом із сертифікації Quality Austria у лютому 2021 року проведено аудит системи управління якістю ПП «Фотоніка Плюс» на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 13485: 2016 та видано сертифікат.

Наступна наша мета – проходження процедури оцінки відповідності вимогам Регламенту (EU) 2017/745 Європейського Парламенту та Ради для подальшого СЕ-маркування нашої продукції з метою виходу її на зовнішні ринки збуту.


Контакти для зв'язку:

E-mail: info@fotonikaplus.com.ua
Тел.: +38 (067) 470-02-87

         +38 (0472) 333-515
         +38 (066) 93-20-289
         +38 (067) 971-02-34

front 2020-2

Про компанію

Історія
Команда
Новини підприємства
Контакти
Зв'язатись з нами